Disclaimer

Deze site maakt op geen enkele manier deel uit van Facebook, Google, Twitter, Telegram, Instagram, Discord of een ander social media-platform. Alle productnamen, logo’s en merken zijn eigendom van hun respectievelijke eigenaren. Alle bedrijfs-, product- en servicenamen die op deze website worden gebruikt, dienen uitsluitend ter identificatie. Het gebruik van deze namen, logo’s en merken impliceert geen goedkeuring. Het succes van Crypto Trading Club en zijn leden, getuigschriften en andere gebruikte voorbeelden zijn uitzonderlijke, niet-typerende resultaten en zijn niet bedoeld als en zijn geen garantie dat u of anderen dezelfde resultaten zullen bereiken. Alle getuigenissen en/of recensies zijn echt. Alhoewel wij er naar streven u van juiste informatie, educatieve content, en trading tools te voorzien, is de informatie en de staat van de cryptocurrency-markt altijd aan verandering onderhevig.
 

De content die wij bieden aan VIP members is enkel educatief en mag niet als financieel advies of beleggingsadvies worden beschouwd. Indien u onze educatieve content gebruikt bij het kopen of verkopen van financiële producten, bent u altijd zelf verantwoordelijk voor de genomen beslissingen. Wij kunnen geen enkele garantie geven dat onze informatieve en educatieve content en of cursussen tot winst of verlies zal leiden indien u deze content verwerkt in uw trading strategie. Als klant bij de Crypto trading club wordt u, indien gewenst, automatisch ingeschreven voor de wekelijkse nieuwsbrief die u op de hoogte houdt van nieuwe ontwikkelingen op de cryptocurrency markt. Uitschrijven voor deze nieuwsbrief kan op elk moment. Uw gegevens zullen nooit worden gedeeld of verstrekt worden aan derden.
 

De Crypto trading club accepteert geen enkele aansprakelijkheid voor de gevolgen van beleggingen die worden ondernomen op basis van de content die wij delen met betaalde leden. Tevens aanvaarden wij geen aansprakelijkheid voor eventuele verliezen die geleden worden als gevolg van het gebruik van content of gegevens verstrekt door de Crypto trading club. Als klant bent u altijd eindverantwoordelijk voor uw portfolio en het gebruik van de door ons verstrekte informatie. Wie geld belegt, neemt een financieel risico. Hoezeer wij ook geloven in de cryptocurrency markt, rendementen kunnen altijd hoger of lager uitvallen. Inherent aan de explosieve groei van de cryptocurrency markt is een grote mate van volatiliteit. Zeer hevige bewegingen zijn onvermijdelijk. Beleggingen zullen tot zowel grote winsten als grote verliezen kunnen leiden. Individuele resultaten zullen altijd variëren en de uwe zal volledig afhangen van uw individuele capaciteit, arbeidsethos, handelsvaardigheden en ervaring, mate van motivatie, zorgvuldigheid bij het toepassen van het geleerde materiaal, de economie, de normale en onvoorziene risico’s van het handelen en andere factoren.
 

De informatie op deze website en/of Discord, Facebook, Instagram, Telegram, Google, Twitter of andere kanalen is geen beleggingsadvies, financieel advies, handelsadvies of enig ander soort advies en u mag de inhoud van de website niet als zodanig behandelen. Crypto Trading Club is geen financieel adviseur. Crypto Trading Club zal ook geen aanbevelingen doen een cryptocurrency aan te schaffen, verkopen en niets op deze website en/of Discord, Facebook, Instagram, Telegram, Google, Twitter of andere kanalen moet worden beschouwd als een aanbod om een ​​cryptocurrency aan te schaffen, verkopen of in bezit te houden. Voer uw eigen onderzoeken uit en raadpleeg ten alle tijde uw financieel adviseur voordat u een beleggings en/of investerings beslissing neemt. Bovendien aanvaardt Crypto Trading Club geen enkele aansprakelijkheid voor directe of indirecte schade die voortvloeit uit het gebruik van deze informatie. Crypto Trading Club zal zich inspannen om de juistheid van de informatie die op deze website en/of Discord en/of Telegram wordt vermeld te waarborgen, hoewel zij niet verantwoordelijk zal zijn voor ontbrekende of verkeerde informatie. U begrijpt dat u alle door Crypto Trading Club beschikbare informatie op eigen risico gebruikt. Cryptocurrency-handel is mogelijk niet geschikt voor alle gebruikers van deze website en/of Discord. Iedereen die in cryptocurrencies wil investeren, moet een volledig gekwalificeerde, onafhankelijke professionele financieel adviseur raadplegen.
 

Privacy policy

Voor meer informatie over hoe wij persoonsgegevens verwerken kunt u ons Privacy beleid bekijken.
Klik hier om naar onze Privacy beleid pagina te gaan.